Cuoi Hoa Workshop 1 ( Dalat – 06/2019)

Buổi workshop ngày 24,25/06 tại Đà Lạt là buổi chia sẻ đầu tiên của Cuội Hoa sau 5 năm hoạt động chụp hình cưới chuyên nghiệp.
Trong buổi workshop chúng ta sâu chuỗi kiến thức về bố cục chặt chẽ, điều cần và đủ để tác động cảm xúc người xem.
Cảm xúc là thứ gì đó thiêng liêng, Cuội Hoa chia sẻ cho học viên những kinh nghiệm tạo ra thứ cảm xúc riêng biệt trên từng khách hàng, từng cá tính riêng.
Ngoài ra thời trang trong nhiếp ảnh chân dung thương mại cũng một trong số những yếu tố quan trọng bậc nhất mà cuội có chia sẻ ở buổi này.